Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:format_z1_a_z2

Formáty Z1, Z2 a Z3

Server nově pro verzi FW 2.0 umí vracet i vlastní jednoduchý formát komprese, kdy data kóduje přes RLE od prvního pixelu prvního řádku až po poslední pixel posledního řádku tak, jak jdou za sebou. V případě těchto formátů na začátku nejsou první dva byte "BM" (jako v případě BMP), ale Z1, Z2 nebo Z3.

Aktuálně server vrací pouze formát Z2 a pouze u Obrazovek (v případě, že se ePaper hlásí jako FW 2.0). Od FW 2.1 je připravená i varianta Z3..

  • Z1 - Tento formát komprese vrací 1 byte pro barvu (až 255 barev) a následuje 1 byte pro počet opakování barvy (až 255 opakování).
  • Z2 - Poslední 2 bity pro barvu (tedy 4 různé barvy - BW, 4G, YBW, RBW, YRBW) a prvních 6 bitů pro počet opakování (až 63).
  • Z3 - Poslední 3 bity pro barvu (tedy 8 různých barev, které pokrývají např. sedmibarevný ePaper) a prvních 5 bitů pro počet opakování (až 31).

2 bity pro barvu jsou na základě typu displeje nastavované hodnotou takto:

  • 0 - white
  • 1 - black
  • 2 - light gray or red
  • 3 - dark gray or yellow

Počet opakování barvy nerespektuje konce řádek a pokračuje stejnou barvou na dalším řádku. Při zpracování je tedy potřeba počítat počet přiřazených pixelů v rámci řádku a na konci řádku přepnout na další a pokračovat tím.

Příklady účinnosti komprese

Dashboard, 800×480, výstupem jsou 4 stupně šedi:
BMP (4 bit): 192 118 B
Z1: 85 058 B
Z2: 45 200 B
Obrázek Portal kalendáře 400×300:
BMP (4 bit): 60 118 B
Z1: 14 300 B
Z2: 8 140 B

Příklad kódování Z2