Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


portal:nastaveni_epaperu

Nastavení ePaperu

Základní údaje

TIP: Pokud přidáváte nový ePaper a máte ho připojený na stejné síti jako se právě nacházíte se svým počítačem/telefonem, pak v administraci budete mít možnost rychle předvyplnit pár základních údajů:

Název
Pojmenování ePaperu - ať víte o který se jedná až jich budete mít vícero.

MAC adresa ePaperu
Fyzická adresa síťového (bezdrátového) rozhraní, podle které se ePaper jednoznačně identifikuje vůči serveru.

Rozlišení displeje
Určuje v jakém rozlišení musí být obrázek nahrávaný do ePaperu. Toto rozlišení musí mít přesný rozměr jako displej.

Barevnost
Podle barevnosti se rozlišuje nakolik a do jakých barev se má upravit obrázek před odesláním do ePaperu.

Aktivní zdroj obsahu
Určuje odkud se má brát obrázek pro ePaper - je potřeba mít nahraný/nastavený obsah pro zvolený zdroj. Např. pro vlastní obrázek k ePaperu nějaký nahrát (viz záložka "Vlastní obrázek"), v případě URL mít vyplněné nějaké, které vede přímo na obrázek apod.

Galerie
Zdroj obsahu pro ePaper - buď nějaká přednastavená galerie nebo ta, kterou si na serveru sami dáte dohromady případně nějaká sdílená od jiného uživatele.

Obrazovka
Vámi definovaná obrazovka s údaji, která se vygeneruje do obrázku pro zobrazení na ePaperu.

URL s obrázkem (JPG, PNG, GIF, WEBP)
URL na obrázek ve formátu JPG nebo PNG, který se má do ePaperu nahrát. Více informací o tomto zdroji obsahu pro ePaper najdete na samostatné stránce URL.

20230619-203619.jpegPovolené IP adresy, ze kterých se zařízení může připojit a načíst obrázek
Je možné zadat více IPv4/IPv6 adres oddělených čárkou. Tuto ochranu nastavte až po odzkoušení příjmu obrázku do zařízení, abyste měli jistotu, že základ chodí. Díky této ochraně si nikdo jiný nemůže načíst váš obrázek. Adresa obrázku pro ePaper je pevně daná a kdokoliv může zkoušet načíst obrázek pro různé MAC adresy. Touto ochranou zamknete přístup pouze na konkrétní IP adresu. Tu najdete na stránce Debugu u konkrétního ePaperu. U adres IPv4 je navíc možné zadat rozsah adres ve formátu CIDR, možné tvary zadání např.:
75.28.10.0/24
75.28.10.0/24,85.207.0.56

HTTP adresa pro zasílání naměřené teploty ePaperem
Adresa, kam zasílat měření z připojeného čidla (máte-li nějaké). Nejlepší je využít službu https://www.tmep.cz a vložit sem doménu pro zápis hodnot. Na vložené URL budou přes HTTP GET serverem Živého obrazu zasílány proměnné (jen ty, pro které existuje aktuální hodnota):

Proměnná Význam
tempV Teplota ve st. Celsia
humV Vlhkost v procentech.
pressV Barometrický tlak (případný přepočet na hladinu moře je potřeba udělat na serveru).
pm10 Prašnost
CO2 Oxid uhličitý
value1value5 Potřebujete-li, můžete využít až 5 dalších generických hodnot.
v Napětí na baterii.
rssi Síla signálu na Wi-Fi.

Další nastavení

Sem budou časem doplňované další položky k nastavení, které mohou být vyžadovány novými funkcemi.

Souřadnice pro zobrazení předpovědi počasí z yr.no

Pro využití počasí máte hned dvě možnosti - můžete ePaperu zvolit jako aktivní obsah galerii, která počasí zobrazuje, nebo můžete využít některé vyčtené údaje o počasí ve vlastní obrazovce. Pro vyčítání počasí je potřeba vyplnit zeměpisnou šířku a délku, kterou můžete nechat předvyplnit zvolením položky "Vyplnit souřadnice podle obce v ČR:" a následným uložením údajů.

Zeměpisnou šířka a délku můžete vyplnit také ručně - jde o GPS údaj umístění např. z mapy.cz, pro které má být vyčítané a zobrazené počasí v kompatibilní galerii, která takovou informaci umí využít.

Pro zjištění konkrétní zeměpisné šířky a délky (pokud nechcete vyplnit souřadnice podle obce výše na stránce) použijte například http://www.mapy.cz Najděte na mapě místo, pro které chcete získávat předpověď počasí a klikněte na to umístění pravým tlačítkem myši. Následně z nabídky zvolte „Co je zde?“ a poté v pravém panelu klikněte na GPS. Číselnou hodnotu souřadnic bez koncového rozlišení „N“ a „E“ zkopírujte/přepište do nastavení čidla.

Výška metrů nad mořem
To samé, jen údaj v celých metrech.

Vynutit, aby se ePaper na server připojoval vždy po x minutách
V případě, že zde nastavíte nějakou hodnotu, tak ji ePaper vždy obdrží jako dobu, po které se má znovu přihlásit na server a stáhnout si nový obrázek. Pozor, můžete tím rozbít chování některých galerií. Toto nastavení se může hodit, když měříte teplotu (vlhkost…) a chcete naměřenou hodnotu častěji zasílat na server.

Ukládat počasí i do Hodnot pod názvem
Chcete-li některé údaje z počasí využít také na vlastní Obrazovce, vyplňte zde název místa, ke kterému se vyčtené počasí vztahuje. Následně po vyčtení počasí serverem najdete pod "Hodnoty" záložka "Počasí" řádky s některými údaji a v poznámce bude uvedeno "Počasí - " a vámi vyplněný název. Více o Hodnotách se dozvíte na stránce Hodnoty.

Korekce naměřených hodnot

Zde je možné zkorigovat naměřenou hodnotu teploty/vlhkosti/… tím, že uvedete kladné/záporné číslo, které se má u konkrétní naměřené hodnoty přičíst/odečíst.

Další konfigurace

Vynutit, aby se ePaper na server připojoval vždy po X minutách
V případě jiných druhů obsahu než Obrazovky je možné vynutit periodické připojení vždy po X minutách. Může se hodit např. když posíláte teplotu a vlhkost z čidla v obrazu na server a chcete mít častější měření. U Obrazovek je nejkratší interval překreslení 5 minut a touto cestou ho není možné zkrátit.

Otočit obrázek o 180° (pro ePaper vzhůru nohama)
Funguje jen pro vlastní obrazovky. Slouží primárně pro desku ES3ink od @dronecz, která má obraz otočený o 180 st. a aby byl v rámečku správně zobrazený, tak je potřeba do ePaperu poslat obraz již přetočený.

Výstrahy

Hlídač neaktivity ePaperu
Po jaké době od očekávaného kontaktu má být poslána na e-mail výstraha, že ePaper nekomunikoval i když měl.

Oznámit opětovnou aktivitu ePaperu
Má být na e-mail oznámeno i to, že ePaper se na server přihlásil (a tedy začal opět komunikovat)?

Baterie
Zde je možné specifikovat rozsah napětí od/do aby byla zobrazena přibližná procentuální kapacita. Vybíjení baterie je nelineární a hodnota v procentech je tedy orientační. Pokud rozsah nevyplníte, pak bude zobrazeno vyčtené napětí ve voltech. Můžete si zde nastavit upozornění e-mailem na pokles napětí pod určitou hodnotu abyste věděli, že je potřeba baterii dobít.

Vlastní obrázek

20230620-090546.jpegVlastní obrázek
Chcete-li na ePaperu zobrazit vlastní obrázek, můžete jich na této záložce nahrát hned několik najednou a zvolit si vždy ten konkrétní, který se má právě zobrazovat a který se při dalším kontaktování ePaperu na server nahraje na displej. Nahrávejte formát JPG nebo PNG, ideálně v rozlišení jako má displej. Je lepší rovnou obrázek upravit na černobílý a udělat ho kontrastní, aby dobře vyniknul. Nezapomeňte jako aktivní zdroj obsahu pro ePaper zvolit právě "Vlastní obrázek".

Nastavit první z nahraných fotek jako aktivní (a přepnout zdroj obsahu)
Po zaškrtnutí této volby se nastaví jako zdroj obsahu pro ePaper právě "Vlastní obrázek" a zvolí se právě nahrávaný obrázek jako ten aktivní (nahráváte-li jich víc, pak to bude ten první v pořadí).